Chcete sa zapojiť do súťaže pre umelcov? Prečítajte si všeobecné podmienky.
Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

PRIHLASOVANIE

Ako môžem prihlásiť dielo do súťaže?
Všetky prihlasované diela musia byť zaslané cez prihlasovací formulár v digitálnom formáte s nasledujúcimi špecifikáciami:

  • formát .jpg
  • každý obrázok musí mať rozlíšenie aspoň 72 dpi a veľkosť minimálne 200 KB
  • najkratšia strana obrázku musí mať najmenej 400 pixelov
  • maximálna veľkosť jedného obrázku je 5 MB

Ako dôležitá je kvalita fotografie, ktorú posielam?
Kvalita fotografie je veľmi dôležitá, nakoľko porota bude mať k dispozícii len túto ukážku vašej práce. Ak bude fotografia rozmazaná, alebo nedostatočne kvalitná, môže to znížiť vašu šancu na výber.

Mám s prihláškou poslať aj svoj životopis?
Nie. Diela sa hodnotia len na základe fotografií. Porota nedostáva žiadne iné podklady a pri hodnotení ani nevie, kto je autorom daného diela (súťažiacim budú pridelené len čísla). Týmto spôsobom má každý rovnakú šancu uspieť. Ak si vás porota vyberie, následne vás požiadame, aby ste nám zaslali životopis a údaje, ktoré zverejníme v printových podkladoch ku výstave, tlačovej správe a pod.

Môžem sa prihlásiť aj keď nemám vysokoškolský diplom v tejto oblasti?
Áno. Nepotrebujeme váš diplom, HĽADÁME UMELCOV, ktorí to majú jednoducho "dané". Dôkazom vášho talentu je predsa vaša tvorba. 

Môžem registrovať dielo, ktoré už nemám k dispozícii?
Nie, všetky diela, ktoré registrujete musíte mať k dispozícii. V prípade výberu budeme vystavovať okrem iných aj „výherné“ dielo.

Ako budem vedieť, že moja registrácia prebehla v poriadku?
Po prihlásení diel do súťaže vám zašleme potvrdzovací mail. Pokiaľ ho nedostanete do 24 hodín, prosíme, kontaktujte nás na info@hladameumelcov.sk

Môžem dielo po prihlásení zmeniť?
Áno, prihlásené dielo viete bezplatne zmeniť / nahradiť iným do 3 kalendárnych dní od prijatia potvrdzovacieho mailu. Úplne zrušiť prihlášku nie je možné. 

PLATBA

Je prihlásenie do súťaže zdarma?
Nie, pre úspešnú registráciu diela / diel je potrebné uhradiť príslušnú finančnú čiastku, ktorá je špecifikovaná v podmienkach danej výzvy. Táto suma nie je vratná, iba v prípade, ak by pri platbe vznikla chyba na našej strane - napr. problém s platobným portálom. Zároveň sú vybraní autori zodpovední za poplatky týkajúce sa dovozu a odvozu diel na / z miesta konania výstavy.

Aké sú možnosti platby?
Platiť môžete online, pri prihlasovaní diel prostredníctvom bezpečnej a overenej platobnej brány. Prijímame karty: MasterCard a Visa. V prípade, že neviete platbu zrealizovať kartou nás, prosím, kontaktujte na info@hladameumelcov.sk

PODMIENKY

Sú súťaže vekovo obmedzené?
Pre všetky súťaže platí podmienka, že účastníci musia mať aspoň 18 rokov.

Môžem sa do súťaže prihlásiť aj keď nie som zo Slovenska?
Pilotný ročník je otvorený len pre umelcov zo Slovenska a Českej republiky. Prihlásením diel / diela do súťaže zároveň potvrdzujete, že ste občanom jednej z týchto krajín. V prípade porušenia tejto podmienky budete zo súťaže vylúčený. V budúcnosti ale plánujeme výzvy aj pre ďalšie krajiny.

Ktoré médiá sú akceptované?
V princípe bude hlavným zameraním maľba, fotografia, kombinované techniky, grafika, kresba, socha. Ale podmienky sa môžu pri jednotlivých výzvach líšiť, preto si ich podrobne prečítajte. 

Aké rozmery môžu diela mať?
2-rozmerné diela – maximálne 100 x 100 cm ( alebo max. 1,2 m²). 3-rozmerné diela – maximálne 150 x 80 x 60 cm.
V prípade záujmu o registrovanie väčšieho diela nás, prosím, dopredu kontaktujte: info@hladameumelcov.sk

Existuje nejaký časový rámec, kedy musí byť dielo vytvorené?
Neexistuje, ale preferujeme, ak nám pošlete diela z posledných 5 rokov.

HODNOTENIE A VÝSLEDKY

Kto súťaž hodnotí a ako?
Organizátor súťaže zostaví porotu z odborníkov pre konkrétnu výzvu. Porotcovia priradia každému dielu body, výsledné skóre bude spriemerovaný počet bodov na dielo. V prípade, že súťažiaci prihlási viac diel, body budú taktiež spriemerované, aby výsledkom bolo jedno výsledné skóre na súťažiaceho. Vyberie sa 10 finalistov s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnakého skôre pristúpi komisia k opätovnému hodnoteniu diel týchto súťžiacich. Následne komisia z finalistov vyhodnotí 1. 2. a 3. miesto.

Aké kritériá bude porota hodnotiť?
Porota bude pri hodnotení prihliadať najmä na originalitu tvorby, výber témy, zvládnutie danej techniky a celkovú kompozíciu diela.

Ako zistím výsledky súťaže?
Výsledky budú zaslané e-mailom všetkým účastníkom a tiež budú publikované online na našej stránke.

DOPRAVA

Kto je zodpovedný za náklady na dopravu diel?
Za všetky náklady súvisiace s balením a dopravou diel na / z miesta určenia sú zodpovední autori, pokiaľ nie je vo výzve špecifikované inak.

Musia byť diela zarámované?
V prípade zasielania diel na výstavu musia byť všetky vaše diela zarámované alebo inak pripravené na zavesenie. Rámy nemusia byť rovnaké, ale prosíme, dbajte na to, aby adjustácia vašich diel bola dobre pripravená. Pri prezentácii vašej tvorby je to nesmierne dôležité.

PREDAJ

Bude výstava predajná? Ak áno, aká je provízia organizátora?
Áno, výstava bude predajná. Provízia organizátora je 30% z predajnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Kedy a akou formou dostanem úhradu pri predaji diela?
Sumu vám zašleme prevodom na bankový účet najneskôr do 2 týždňov od dňa, kedy dostaneme úhradu plnej sumy za dielo.

Kedy mi vrátite nepredané diela?
Pokiaľ sa diela nepredajú, budú vám vrátené hneď po skončení výstavy. Autor je zodpovedný za odvoz diel.

 

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?
Napíšte nám na mail: info@hladameumelcov.sk
alebo si prečítajte Všeobecné podmienky súťaží

X

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽÍ

Vstupom do súťaže potvrdzujete organizátorom projektu „Hľadáme umelcov“ (ďalej „organizátor“), že všetky predložené informácie pri registrácii do súťaže sú pravdivé a zároveň súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

1. Spôsobilosť – súťaž je otvorená pre všetkých umelcov od 18 rokov, prípadne podľa limitov danej výzvy, ktorí neporušujú platné zákony a predpisy.

2. Obsah a téma diela – umelecké dielo, ktoré prihlásite do súťaže, neobsahuje pornografický, násilný a / alebo rasistický odkaz, obsah.

3. Členovia komisie (porota) – ak z akéhokoľvek dôvodu člen komisie nie je schopný diela posudzovať, prihlásené diela budú posudzované zostávajúcimi členmi a / alebo náhradnými členmi poroty. Organizátor má v takomto prípade právo vybrať náhradných členov poroty, o čom bude súťažiacich informovať. 

4. Hodnotenie – pri hodnotení nebudú pri prihlásených dielach uvedené mená ani iné údaje, ktoré by mohli naznačovať, kto je autorom. Členovia komisie priradia každému dielu body, výsledné skóre bude spriemerovaný počet bodov na dielo. V prípade, že súťažiaci prihlási viac diel, body budú taktiež spriemerované, aby výsledkom bolo jedno výsledné skóre na každého umelca. V prípade rovnakého počtu bodov pri autoroch s najvyšším počtom bodov pristúpi komisia k opätovnému hodnoteniu diel. Voči hodnoteniu komisie sa nie je možné odvolať.

5. Vybraní umelci (víťazi) – v prípade, že ste medzi víťazmi danej súťaže, na základe výzvy od organizátora ste povinní dodať dielo / diela do daného termínu na miesto určenia zarámované, pripravené na zavesenie / inštalovanie. Ku každému dielu je autor povinný pridať popis (názov, technika, rozmer, rok, cena, ak je dielo na predaj). Zároveň týmto súhlasíte so všetkými krokmi, ktoré bude organizátor pri príprave výstavy a jej propagácii realizovať. Organizátor má výhradné právo zrušiť vašu účasť na výstave, pokiaľ vyššie uvedené podmienky nebudú dodržané. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nemôžete diela na výstavu doručiť, ste povinný túto informáciu bezodkladne po zverejnení výsledkov oznámiť organizátorovi. Ten má následne právo vybrať ďalšieho umelca ako náhradu.

6. Ceny – ceny sú detailne popísané na podstránke CENY alebo na podstránke SÚŤAŽE pri konkrétnej výzve. Pre víťazov nie sú k dispozícii žiadne alternatívy. Prijímatelia cien sú zodpovední za akékoľvek dane a poplatky, ktoré sú splatné pri prijatí odmien v ich krajine. V prípade ak dôjde ku zmene ceny počas prihlasovania do súťaže (nepredvídané okolnosti), je organizátor o tejto skutočnosti povinný bezodkladne informovať všetkých prihlásených a zároveň im umožniť zo súťaže odstúpiť, pričom im vyplatí celú sumu, ktorú pri registrácii zaplatili.

7. Predaj umeleckých diel – provízia organizátora pri predaji diel je 30% z predajne ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

8. Použitie fotografií prihlásených diel – organizátor má právo publikovať fotografie prihlásených diel, najmä vybrané víťazné diela, pre účely propagácie a reklamy.

9. Uchovávanie obrázkov – prihlásením (nahratím) vašich diel oprávňujete organizátora uchovať fotografie v nahratom formáte v systéme, a to počas súťaže ako aj po jej ukončení. V prípade, že si neželáte, aby sme fotografie vašich diel uchovali, po ukončení súťaže nás kontaktuje na mail info@hladameumelcov.sk Prijatie vašej žiadosti vám písomne potvrdíme a následne vaše diela zo systému odstránime do 10 pracovných dní.

10. Zmeny – organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termíny a ceny súťaže, o čom bude včas informovať. Účastník súťaže môže bezplatne zmeniť prihlásené dielo/diela do 3 dní od prijatia emailovej správy o potvrdení registrácie do súťaže. 

11. Registrácia – vaša účasť v súťaži bude potvrdená až po úhrade príslušnej finančnej čiastky, uvedenej v podmienkach danej súťaže, ktorá je zároveň darom organizátorovi - Galéria Gwerk oz, Jána Smreka 1, 841 07 Bratislava, IČO: 423 584 85. Organizátor tieto príspevky následne použije v súlade so stanovami na výhry v súťažiach a na organizáciu ďalších súťaží / aktivít v oblasti podpory umenia a kultúry. Príspevky je možné zaplatiť prostredníctvom platobnej karty (VISA alebo MASTERCARD) alebo prevodom na účet organizátora. Takto prijaté príspevky nie sú vratné.

12. Autorské práva – autorom ostávajú autorské práva a ostatné práva duševného vlastníctva. Organizátor má ale právo kopírovať a / alebo reprodukovať a / alebo prezentovať prihlásené diela verejnosti v súvislosti s výstavou a jej propagáciou. Všetky fotografie a diela, ktoré budú zaslané do súťaže sú originálne diela vytvorené vami - umelcom, ktorý ich prihlasuje, alebo vás na túto činnosť poveril autor, ktorého diela takto prihlasujete do súťaže. Prihlásené diela neporušujú práva na ochranu osobných údajov, práva na propagáciu, autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva žiadnej osoby alebo subjektu. Účastníci súťaže nesmú uverejňovať, distribuovať ani reprodukovať akýkoľvek materiál chránený autorskými právami, ochrannými známkami alebo inými majetkovými právami bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka takýchto práv.

13. Zodpovednosť – v prípade podania žaloby, alebo uplatnenia nároku na akomkoľvek súde voči organizátorovi, jeho zástupcom, zamestnancom v súvislosti s vašou účasťou v súťaži, maximálna výška náhrady škody, na ktorú máte nárok, na všetky vaše pohľadávky v súhrne, bude vo výške: a) poistného plnenia, ktoré bolo schválené vám alebo organizátorovi v súvislosti s vašou žalobou alebo b) v prípade, že bola vaša poistná udalosť z akéhokoľvek dôvodu zamietnutá a / alebo nie je krytá poistnou zmluvou, nie viac ako je celková suma, ktorú ste organizátorovi v súvislosti so vstupom do súťaže zaplatili.

14. Osobné údaje – vaše osobné údaje budú organizátorom spracované v súlade s nariadením na ochranu osobných údajov (GDPR) a v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. Údaje budú použité len v súvislosti so súťažou a nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám. Ak budete požadovať zmazanie vašich osobných údajov, kontaktujte nás po skončení danej výzvy na mail info@hladameumelcov.sk a my ich bezodkladne zmažeme.